- فروشگاه اینترنتی آمایشگران جنوب(دانلود فایل های آموزشی) کاربرد GIS در مدیریت و برنامه ریزی شهری (آموزش مقدماتی و پیشرفته)
تبلیغ کانال تلگرام آمایشگران جنوب تخفیف ویژه طرح معاوضه
قابل توجه بازدیدکنندگان و خریداران محترم فایل های سایت کاملا مجاز بوده و فایل های قرار گرفته شده با کسب رضایت صاحب اثر بوده. و در صورت عدم رضایت صاحب اثر فایل حذف می گردد ، لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف به ما اطلاع دهید. همچنین خرید فایل و محصول از این سایت به معنی اجازه فروش مجدد آن توسط شما نیست ، فقط یک نسخه از ان فایل یا محصول را برای استفاده شخصی به شما فروخته شده و فروش مجدد ان توسط شما بدون اجازه کتبی از مالک اولیه جرم است و پیگرد قانونی دارد. همچنین با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید. با تشکر از توجه شما

کاربرد GIS در مدیریت و برنامه ریزی شهری (آموزش مقدماتی و پیشرفته)

کاربرد GIS در مدیریت و برنامه ریزی شهری (آموزش مقدماتی و پیشرفته)

نویسندگان

دکتر حسین غضنفرپور(عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر کرمان)

اسماعیل کمالی(کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و مدرس جهاد دانشگاهی)

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: مقدمه ای بر کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت و برنامه ریزی شهری

مقدمه. 1

تعریف سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 1

لایه های مورد نیاز. 1

کاربرد GIS در مدیریت بحران.. 2

کاربرد GIS در مکانیابی پارکها و فضای سبز شهری.. 4

کاربرد GIS در مکانیابی ایستگاههای خدمات اضطراری.. 5

کاربرد GIS  در مکانیابی و توسعه بنگاههای اقتصادی در شهر. 6

GIS و سیستم اطلاعات شهری (UIS). 6

کاربرد GIS در شناسائی بافتهای فرسوده. 7

کاربرد GIS در مدلسازی گسترش فیزیکی شهرها 8

کاربرد GIS در مدیریت آلودگی هوای شهری.. 9

کاربرد GIS در مدیریت ترافیک، حمل و نقل.. 10

کاربرد GIS در تحلیل جرم. 11

کاربرد GIS در مکانیابی محل دفن پسماندهاي شهري.. 12

کاربرد GIS در  سازگاری کاربری اراضی شهری.. 13

کاربرد GIS در  مکانیابی مبلمان شهری.. 13

کاربرد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی در تحلیل و ساماندهی تراکمهای شهری.. 14

کاربرد GIS در تهیه نقشه های کاداستر. 15

فصل دوم: آموزش مقدماتی Arc Map 10.x

مقدمه. 17

آشنايي با منوي استاندارد و اجزاي آن.. 18

آشنايي با منوي Tools. 19

اضافه كردن داده جديد به محيط كاري Arc Map. 21

كار با لايه هاي موجود در Arc Map. 22

روشن و خاموش كردن لايه ها 22

تغيير رنگ لايه ها 22

ذخيره يك پروژه جديد. 23

کار با جداول اطلاعات توصیفی (Attribute Table) و شناخت اجزای آن.. 24

کار با سربرگ Table Optionsجداول توصیفی.. 26

ترسیم نمودار با استفاده از جدول اطلاعات توصیفی.. 28

گزارشگیری از جدول اطلاعات توصیفی.. 32

عملیات  Labeling یا برچسب گذاری.. 37

نمادگذاری (Symbology). 40

فصل سوم: زمین مرجع کردن  و تعریف سیستم تصویر

مقدمه. 50

پیشنیازهای زمین مرجع کردن(Georeferencing). 50

طریقۀ زمین مرجع کردن.. 52

ژئورفرنس کردن از طریق لایۀ برداری.. 54

امتحان صحیح بودن ژئورفرنس... 55

اندازهگیری میزان خطای تصویر ژئورفرنس شده. 56

کار با ابزار Spatial Adjustment 57

تعریف سيستم تصوير نقشه. 61

ابزار Define Projection. 63

ابزار Project 64

فصل چهارم: رقومی کردن

مقدمه. 66

ایجاد Shapefile. 66

ترسیم عوارض در محیط Arc Map. 67

اصلاح عوارض... 69

اضافه کردن اطلاعات به لایۀ وکتوری.. 69

رقومی سازی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک... 72

پیشنیازهای رقومی سازی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک... 72

برداری نمودن به روش نیمه اتوماتیک... 77

برداری نمودن به روش اتوماتیک... 78

فصل پنجم: ورود داده ها به GIS

مقدمه. 79

وارد کردن عوارض از گوگل ارث به GIS. 80

وارد نمودن داده های نقطه ای از Excel به GIS. 82

تبدیل دادههای CAD به فرمت GIS. 85

وارد کردن داده های GPS. 88

اتصال داده(Joint) به جدول اطلاعات توصیفی لایه ها 89

فصل  ششم: شناخت ابزارهای مهم و پرکاربرد در مدیریت و برنامه ریزی شهری

مقدمه. 91

دستورهای Selection. 91

دستور Select by Attributes. 91

دستور  Select By Location. 93

ایجاد حریم. 94

1-               دستور Buffer. 94

2-دستور Multi Ring buffer. 96

طریقۀ برش لایه های وکتوری و رستری.. 97

1- دستور Clip. 97

2- ابزار Extract by Mask. 99

دستور Intercect 100

دستور Union. 102

دستور marge. 103

دستور Dissolve. 104

محاسبه مساحت برای پلیگون ها 106

طریقۀ محاسبه طول خطوط.. 108

محاسبه فاصله هوایی بین دو نقطه. 110

ایجاد شبکه معابر از طریق لایۀ پارسل و ابزار Erase. 111

ايجاد پليگون هاي تيسن(Creat thiessen polygons). 114

تهیه نقشه تراکم در GIS. 116

تبدیل لایه وکتوری به رستر. 120

تبدیل لایه رستری به وکتور. 121

تهیه نقشه شیب.. 122

ترسیم نقشه جهت شیب.. 123

فصل هفتم: توپولوژی

مقدمه. 125

تعریف توپولوژی.. 125

مدل توپولوژی.. 125

ایجاد توپولوژی.. 126

افزودن Feature class به توپولوژی.. 133

نمادگذاری توپولوژی.. 134

قوانین عوارض سطحی (polygon Rulse). 135

قوانین عوارض خطی (Line Rules). 138

قوانین عوارض نقطه ای (point Rulse). 142

معرفی جعبه ابزار توپولوژی.. 143

فصل هشتم: مکانیابی به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط GIS

مقدمه. 147

تشکیل ساختار سلسله مراتبی.. 148

تعیین معیارها و زیرمعیارها 148

ایجاد ماتریس مقایسه دوتایی.. 148

بررسي سازگاري در قضاوت ها 150

نرمال سازی معیارها 151

نحوۀ اجرا در محیط GIS. 151

همپوشانی لایه ها 161

فصل نهم: مکانیابی به روش Fuzzy در محیط GIS

منطق فازی.. 164

مکانیابی با استفاده از روش فازی.. 164

ورود معیارها به محیط GIS. 165

فازی سازی لایه ها 165

همپوشانی لایه ها 166

فصل دهم: مدل تحلیل سلسله‌مراتبی معکوس

مقدمه. 170

مهم‌ترين مزاياي مدل تحليل سلسله مراتبي معکوس... 170

ارايه راهبرد تحليل سلسله مراتبي معکوس... 170

مرحلة اول: تعيين ماتريس داده‌ها 170

شاخص‌هاي طبقه بندي شده جهت تعيين آسيبپذيري در برابر زلزله. 171

وضعيت شاخص تراكم جمعيت با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي معکوس... 172

مرحلة سوم (نحوۀ اجرا در محیط GIS). 173

فصل یازدهم: مدل تحليل شبکه

مقدمه. 174

مراحل اجرای تحلیل شبکه. 175

انتخاب بهترین مسیر. 185

فصل دوازدهم. 190

تحلیلهای آمار فضایی.. 190

مقدمه. 190

تحلیل الگوها 190

میانگین نزدیکترین فاصله همسایگی.. 190

خوشهبندی زیاد/کم. 194

همبستگی فضایی افزایشی.. 197

تحلیل خوشهای فضایی چند فاصله ای.. 199

خودهمبستگی فضایی.. 203

تهیه نقشه خوشه ها 206

تحلیل خوشه و ناخوشه. 206

تحلیل Grouping Analysis. 208

تحلیل لکه های داغ. 209

اندازه گیری توزیع جغرافیایی.. 212

عارضه مرکزی.. 213

توزیع جهت دار. 215

میانگین جهت خطوط.. 217

میانگین مرکزی.. 219

فاصله استاندارد. 221

مدل سازی روابط فضایی رگرسیون وزنی جغرافیایی.. 224

فصل سیزدهم:  نحوه ساخت مدل سه بعدی شهر

مقدمه. 229

پیش نیازهای ساخت مدل سهبعدی.. 229

نحوۀ ساخت مدل سه بعدی شهر. 229

سه بعدی سازی عوارض نقطه ای.. 230

سهبعدی سازی لایه های رستری.. 231

خروجی گرفتن از لایۀ سه بعدی ایجاد شده. 232

فصل چهاردهم: کار با ModelBuilder

مقدمه. 234

نحوۀ کار با ModelBuilder. 234

تنظیمات ModelBuilder. 239

فصل پانزدهم: خروجی نقشه

مقدمه. 243

تنظیمات سایز نقشه و سایز کاغذ. 243

انتخاب سیستم تصویر در حاشیه نقشه. 244

انتخاب عنوان نقشه. 247

نوشتن متن بر روی نقشه. 249

اصلاح کادر و حاشیه نقشه. 251

ترسیم راهنمای نقشه. 252

ترسیم جهت شمال.. 256

انتخاب مقیاس نقشه. 256

ذخیره کردن نقشه. 258

منابع   262


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 17,600 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 22,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
filegis_1139909_3349.zip16.5 MB

پکیج کامل لایه های جی آی اس (شیپ فایل) طبیعی استان اصفهان

پکیج کامل لایه های جی آی اس (شیپ فایل) طبیعی استان اصفهان  اين فايل حاوي لایه جی آی اس (شیپ فایل) کامل زمین شناسی، فرسایش،کاربری اراضی، نقاط زلزله، گسل ها، نقشه Dem، رودخانه ها و محدوده استان اصفهان مي باشد که به صورت فرمت SHP در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد. این پکیج کامل ترین لایه های GIS مربوط به استان اصفهان را دارا می باشد. فرصت را از دست ندهید و همین الان دانلود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,500 تومان 15% تخفیف

پکیج کامل لایه های جی آی اس (شیپ فایل) انسانی استان اصفهان

پکیج کامل لایه های جی آی اس (شیپ فایل) انسانی استان اصفهان اين فايل حاوي لایه جی آی اس (شیپ فایل) کامل شهرستان ها، بخش ها، دهستان ها، روستاهای و شبکه ارتباطی استان اصفهان باضافه محدوده استان مي باشد که به صورت فرمت SHP در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد. این پکیج کامل ترین لایه های GIS مربوط به استان اصفهان را دارا می باشد. فرصت را از دست ندهید و همین الان دانلود کنید. در صورت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان 7,200 تومان 10% تخفیف

پکیج کامل لایه های جی آی اس (شیپ فایل) انسانی استان کرمان

پکیج کامل لایه های جی آی اس (شیپ فایل) انسانی استان کرمان اين فايل حاوي لایه جی آی اس (شیپ فایل) کامل شهرستان ها، بخش ها، دهستان ها، روستاهای و شبکه ارتباطی استان کرمان مي باشد که به صورت فرمت SHP در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد. این پکیج کامل ترین لایه های GIS مربوط به استان کرمان را دارا می باشد. فرصت را از دست ندهید و همین الان دانلود کنید. در صورت نیاز به دیگر لایه ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان 7,200 تومان 10% تخفیف

پکیج کامل لایه های جی آی اس (شیپ فایل) طبیعی استان کرمان

پکیج کامل لایه های  جی آی اس (شیپ فایل) طبیعی استان کرمان اين فايل حاوي لایه جی آی اس (شیپ فایل) کامل زمین شناسی،خاک، فرسایش،کاربری اراضی، نقاط زلزله، گسل ها، نقشه Dem، رودخانه ها و محدوده استان کرمان مي باشد که به صورت فرمت SHP در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد. این پکیج کامل ترین لایه های GIS مربوط به استان کرمان را دارا می باشد. فرصت را از دست ندهید و همین الان دانلود کن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف